top of page
lapin-metsatalousp-logo-rgb_edited.png

63. Lapin Metsätalouspäivät

Lappia-talo, Rovaniemi

Ohjelma

Torstai 20.4.2023

8:30

Ilmoittautuminen ja kahvi

9:15

Avaus: Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Aki Ranta

9:25

Metsäalan hyväksi jo 75 vuotta. Toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö

Muuttuva maailma, muuttuvat metsät- mukautuuko metsäala?

Puheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Anne Harju, Sallan yhteismetsä

10:30 

Mitä metsätuhot maksavat nyt ja tulevaisuudessa? Tutkimusprofessori Jarkko Hantula, Luonnonvarakeskus 

10:50

Miten metsätuhoja hallitaan ja miten metsänomistaja voi varautua riskeihin? Palvelualueen päällikkö Kalle Vanhatalo, Tapio

11:10

Onko metsäalalla resilienssiä suuria häiriöitä ja muutoksia vastaan? Metsäjohtaja Karoliina Niemi, Metsäteollisuus ry 

9:40

Riskit, monimuotoisuus ja hiilensidonta – ovatko lainsäädäntö ja käytännöt ajan tasalla? Metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö Erno Järvinen, MMM

10:10 

Miten EU-sääntely voi muuttaa metsien käyttöä tulevaisuudessa? Asiantuntija Maria Pohjala, eurooppalaisten metsänomistajien järjestö (CEPF) ja pohjoismaisten metsänomistajien järjestö (NSF) 

11:30

Lounas ja näytteilleasettajiin tutustuminen

Lapin metsät osana vihreää siirtymää

Puheenjohtaja: Piiripäällikkö Jarkko Parpala, Metsä Group 

12:30

Millaiset on Lapin metsät, hiilinielujen ja monimuotoisuuden kehitys? Tutkimuspäällikkö Kari T. Korhonen, Luonnonvarakeskus

Kommenttipuheenvuoro. Aluejohtaja Samuli Myllymäki, Metsähallitus, Metsätalous Oy

13:15

Monitavoitteinen yhteiskunta - monitavoitteinen metsänomistaja. Metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK 

Kommenttipuheenvuoro, aluejohtaja, Pohjois-Suomen alue Jyri Änäkkälä, Stora Enso

Metsä  

13:45

Kahvi ja näytteilleasettajiin tutustuminen

14:30 

Metsätalouden uusi kannustinjärjestelmä 2024. Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen, Suomen Metsäkeskus 

Kommenttipuheenvuoro, toiminnanjohtaja Juha Hänninen, Metsänhoitoyhdistys Salla 

15:00

Lapin elinvoima ja tuulivoima sen osana. Suunnittelujohtaja Paula Qvick, Lapin liitto  

Kommenttipuheenvuoro, toiminnanjohtaja Markus Laatikainen, Posion yhteismetsä 

Iltatilaisuus metsätalouspäivien osallistujille Hotel Santa Clausissa

19:00

Ovet avautuvat

19:30

Avauspuheenvuoro. Järjestelytoimikunnan varapuheenjohtaja Katri Rusanen

Yhteistyökumppanin puheenvuoro. Metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK

Kevyt buffet-ruoka, Livemusiikkia

00:00

Iltatilaisuus päättyy

15:30

Loppukeskustelu

Perjantai 21.4.2023

Työvoiman saatavuus ja pysyvyys

Puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Jani Akkanen, Metsäalan asiantuntijat

09:00

Työvoiman riittävyys - metsäkoneurakoinnin näkökulma. Varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto

09:20

Työvoiman saanti puunkorjuuyrityksessä. Yrittäjä Kimmo Kulojärvi, Kimmo Kulojärvi Oy

09:40

Metsäkonealan koulutuksen vetovoima ja työelämän pitovoima. Toimialapäällikkö, metsäala Kyösti Paloniemi, Redu

10:00

Sankareita vai konnia? - Metsäalan vetovoiman lisääminen. Projektipäällikkö Juri Laurila, Suomen Metsäkeskus

10:20

Metsäalan vetovoima näkyväksi viestinnän keinoin tulevaisuuden osaajille. Toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu, Suomen metsäyhdistys

10:40

Kahvitauko ja näytteilleasettajiin tutustuminen

Monipuolista arvoa metsästä

11:30

The Torne River International Watershed (TRIWA LIFE) – Euroopan suurin vesiluonnon ennallistamishanke. Projektipäällikkö Lippi Vertio, Suomen metsäkeskus

11:50

Taideperustaisia metsäkohtaamisia - ekosysteemipalveluista elinvoimaa luoville aloille. Soveltavan kuvataiteen lehtori Antti Stöckell, Lapin yliopisto

12:10

Hiilensidonnan tarjoamat ansaintamahdollisuudet metsänomistajille. Co-founder, COO Kimmo Koistinen, Green Carbon 

12:30

Luonnontuotteista suomalaisia menestystarinoita. Erikoistutkija Henri Vanhanen, Luonnonvarakeskus

12:50

Metsätieto ja siihen liittyvät digitaaliset palvelut - arvo metsänomistajalle. Toimitusjohtaja Tuomo Kauranne, Arbonaut oy 

13:10

Yhteenveto ja päätöslounas

Järjestelytoimikunta pidättää oikeuden muutoksiin ohjelmassa

bottom of page