top of page

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan tarkemmin, miten keräämme, käytämme ja luovutamme henkilötietoja. Kerromme myös oikeuksista ja siitä, miten meihin voi ottaa yhteyttä sekä miten suojaamme henkilötietoja.

 

1. Rekisterinpitäjä

Lapin metsätalouspäivien järjestelytoimikunta

Sähköpostiosoite: lapinmetsatalouspaivat@gmail.com

 

2. Yhteyshenkilö

Nimi: Lotta Pasma         

Sähköposti: lotta.pasma@mhy.fi

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Lapin metsätalouspäivät -tapahtumaan osallistuvien henkilöiden tietojen kerääminen.

Kerättävät yksilöinti- ja yhteystiedot:

- Nimi

- Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköposti

- Edustetun organisaation nimi, yhteystiedot

- Ruokavaliotiedot

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilön tietoja kerätään ja käsitellään tapahtumaan osallistuvan henkilön suostumuksella tapahtuman järjestämiseksi.

 

5. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten tiedot on kerätty, tai sen ajan kuin säilyttäminen on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. 

 

Kirjanpitoa koskevia tietoja säilytetään kirjanpitoa koskevan lainsäädännön mukaisesti enintään kymmenen [10] vuotta.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page